Google+ Uganda Kitgum Education Foundation - Doneren & Belastingen

UKEF LOGO ORGKIDS LOGO

Belasting / ANBI

De UKEF is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenkingen aan UKEF in Nederland door privépersonen kunnen een fiscaal voordeel opleveren. Stichting UKEF is door de fiscus aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).
Giften zijn op 2 manieren aftrekbaar:

1. Gewone giften

Wanneer alle giften aan ANBI’s in enig fiscaal jaar meer bedragen dan 1% van het drempelinkomen, dan mag het meerdere (boven die 1%) afgetrokken worden van het belastbaar inkomen tot een maximum van 10% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

2. Periodieke giften

Wanneer voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vooraf vastgestelde bedrag geschonken wordt aan een ANBI, dan zijn de giften in het betreffende fiscale jaar geheel aftrekbaar.
Hiertoe dient een onderhandse akte te worden gemaakt, waarin alle modaliteiten worden vastgelegd.
 
Zie ook: www.anbi.nl
 
Informatie voor bedrijven en instellingen :
 
Voor Uw administratie kunnen wij u een factuur laten toekomen t.b.v. Uw donatie. Op deze wijze kunt u de donatie in w administratie op de juiste manier verwerken
      DONATIONS : Bank information  : BIC/SWIFT : ABNANL2A - IBAN : NL26 ABNA 0603 5870 54ANBI LOGO
      KvK / Chamber of Commerce registration : 57166250  - ANBI / Registration 8524.65.178